HAVUZ SUYUNDA NELER VAR?

HAVUZ SUYUNDA NELER VAR? Suda bulunan başlıca maddeler ve kaynakları İYONİK ÇÖZÜNMÜŞ NONİYONİK ÇÖZÜNMÜŞ KAYNAĞI   POZİTİF İYONLAR NEGATİF İYONLAR ASKIDA KATI MADDE KOLLOİDAL GAZLAR Mineraller, katılar ve kayalar   Sodyum Kalsiyum Magnezyum Potasyum Alüminyum...