Havuzda, dışkı (bok) ile kirlenme tespit edildiği anda yapılması gerekenler;

1.Kirletici kaynak katı ise bir kepçe ile havuzdan hemen alınmalı ve kullanılan kepçe 100 ppm lik bir klor solüsyonu ile yıkanmalı veya atılmalıdır.

2.Havuz kullanıma kapatılmalıdır.

3.Kirletici kaynağın bertaraf edilebilmesi için, klor şoklaması yapılmalıdır.

4.Klor şoklaması ile havuzdaki serbest klor miktarı min. 30 ppm’e çıkarılmalıdır.

5.Klor şoklaması yapıldığında sirkülasyon kesintisiz 24 saat devam etmelidir.

6.Klor şoklaması ile birlikte kum filtresine uzun süreli veya 1’er saat arayla 2 ters yıkama yapılmalıdır.

7.Klor miktarı 3 ppm’e düşünceye kadar havuz kullanıma kapalı kalmalıdır. (Sağlık bakanlığı genelgesi gereği kullanıma açılmış havuzdaki max. klor seviyesi 3 ppm dir.)

Not: Havuzda klor şoklaması yapıldıktan sonra serbest klor miktarının 3 ppm’e düşmesi için aktif oksijen tozu veya Hidrojen Peroksit kullanılabilinir.

Fekal (dışkı) kaynaklı havuz kirlenmesinde kullanmamız gereken bir formülasyonumuz vardır.

Dezenfeksiyon Değeri;

Havuzu kirleten mikroorganizmaların yok  edilmesi için gereken zaman ve klor miktarı ile formüle edilir.

1 mg/lt (ppm) Serbest klor, pH 7.5 ve havuz suyu sıcaklığı 25 C olduğu koşullarda

Dezenfeksiyon Değeri = Serbet klor miktarı * Zaman

Fekal (dışkı) Kirletici Dezenfeksiyon Değeri
E. Coli 1 dakika ‘dan az
Hepatit A 16 dakika
Giardia 20-45 dakika
Cryptosporidium 9600 dakika

 

Örneğin; havuz suyumuza  Cryptosporidium protozasının girdiğini kabul edersek 1 ppm lik klor miktarı içindeki Dezenfeksiyon Değeri: 9600 dk dır.

Klor şoklaması ile klor miktarı 30 ppm çıkarıldığı takdirde Dezenfeksiyon Değeri 320 dk (yaklaşık 5.30 saat) düşer, bu zaman geçildikten sonra havuzumuzu tekrar kullanıma açabiliriz.

 

100 tonluk havuzda klor ilavesi ile oluşan Serbest klor miktarı (ppm)

Klorun Cinsi

Verilen Miktar

ppm (mgr/lt)

TriKlor (%90 ‘lık)

1 kg

9 ppm

Kalsiyum Hipoklorit (%65-75 ‘lık)

1 kg

7 ppm

DiKlor (%56-63 ‘lık)

1 kg

6 ppm

Sıvı klor (%10 ‘luk)

1 kg

1 ppm

 

Said Güllüoğlu
Kimya Müh.