KLOR ŞOKLAMASI NASIL YAPILIR ?

 KLOR ŞOKLAMASI NASIL YAPILIR Havuzlarda klor şoklaması, havuzların sistemlerine göre 2 ayrı guruba ayrılır Genel piyasa şartlarına göre yapılmış havuzlar. TS 11899 normlarına göre yapılmış havuzlar. ...

HAVUZ SUYUNDA pH ‘IN ONEMI NEDIR?

HAVUZ  SUYUNDA pH ‘IN ÖNEMİ NEDİR? pH havuz suyuna dezenfeksiyon amacı ile atılan klorun su ile reaksiyona girerek bakteriyi öldürecek olan Hipokloröz asit’e ve hipoklorit iyonuna dönüşmesinde etkin rol oynar.  CL2 + H2O <=>HCL + HOCL...

HAVUZLARDAKİ KLOR MİKTARI NE OLMALIDIR?

Havuzlardaki serbest klor miktarını, sağlık bakanlığı birinci genelgesinde 0.3-0.6 ppm, ikinci genelgesinde ise 1-3 ppm,üçüncü genelgesinde ise açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1-1.5 ppm ve TS11899 a uygun havuzlarda ise 0.3-0.6 ppm olarak vermektedir....

BAGLI KLOR NEDIR ?

Bağlı klor; Klorun bir organik yapı içine girerek onun parçalamadan önceki hali ‘dir. Bunu şu örneklemeyle açıklayalım, Suya atılan klor öncelikle su ile reaksiyona girerek Hidroklorik asit ‘e (HCL) ve Hipokloröz asit’e (HOCL) dönüşür. CL2 + H2O =...

STABILIZATOR (Siyanürik Asit) NEDIR?

STABİLİZATÖR (Siyanürik Asit) NEDİR? Öncelikle siyanürik asitin, siyanür ile bir bağlantısı yoktur. Bundan dolayı yüzme havuzlarında, kullanılmasında sağlık açısından bir sakınca yoktur.  (Cyanuric acid) Fakat içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için, Sağlık...

ALKALINITE NEDIR?

ALKALİNİTE NEDİR? Alkalinite, suyun asit tamponlanma kapasitesinin miktarsal ölçüsüdür ve suyun pH değişimine gösterdiği direncin derecesidir. Su içerisinde çözünmüş bulunan karbonatlar, bikarbonatlar ve hidroksitlerin toplam değerini ifade eder. Alkalinite değeri...