ALKALİNİTE NEDİR?

Alkalinite, suyun asit tamponlanma kapasitesinin miktarsal ölçüsüdür ve suyun pH değişimine gösterdiği direncin derecesidir. Su içerisinde çözünmüş bulunan karbonatlar, bikarbonatlar ve hidroksitlerin toplam değerini ifade eder.

Alkalinite değeri yüksek olan suların pH değerini düşürmek için normalden daha fazla asit kullanmamız gerekmektedir. Yüksek alkalinite değerine sahip sularda pH değeri düşmeye karşı direnç gösterecek ve bir müddet sonra havuz suyunun pH değeri tekrar eski değerine geri dönecektir.

Yüksek pH değeri ise bizim klor ile oksidasyon ve dezenfeksiyon gücümüze engel olacaktır. Bkz. Havuz suyunda pH ‘ın Önemi.

Ayrıca yüksek alkainite değeri ve yüksek pH değeri su içersin deki sertlik veren maddelerin çökelmesine, havuz fayanslarının üzerinde kireç bağlamasına ve filtre kumunun topaklaşmasına sebep olacaktır.

Havuz suyundaki yüksek alkaliniteyi düşürmek için 33 ‘luk HCL (Hidroklorik asit) veya 30 ‘luk H2SO4  (Sülfürik asit) ile yoğun şoklamalar yapılması gerekir.

Alkalinite değerininde aşırı düşürülmesi havuzumuzda derzlerin sökülmesi, traverten küpeştelerin yenilmesi gibi problemlere de sebep olacaktır.

Ayrıca düşük alkaliniteli sularda pH değerini dengede tutmakta büyük sıkıntı yaşanacaktır, pH değeri asidik veya bazik ortam arasında hızlı dalgalanmalar yaşatabilir.

Havuz suyundaki ideal Alkalinite değeri 80- 120 ppm arasında olmalıdır.

Alkalinite Cetveli2

Not:Yüksek alkaliniteli havuz suyunda Kalsiyum Hipoklorit (% 65 lik stabilizatörsüz granül klor )uygulanması suyun puslu ve mat bir görünüme dönüşmesine sebep olur.

Kalsiyum Hipoklorit kullanacak havuz operatörleri için havuz suyunun alkalinite değeri mutlaka 120 ppm altında olmalıdır.