TÜRKİYE’de İLK KEZ DOĞAYLA DOST
%100 HİJYEN SAĞLAYAN
ÇOK AMAÇLI DEZENFEKTAN HALAMİD®
1990’lı yılların başlarından itibaren tüm dünyada “HİJYONOMİ” kavramı işletmelerin diğer ticari faaliyetleriyle entegre
olarak İşletmenin Genel Yönetim Felsefesi Standartlarının merkezi haline gelmiştir. HACCP ve HACCP Tabanlı
yaklaşımlarla bu sistemler bütününe uyum uluslar arası yasalarla zorunlu kılınmıştır.
Bu noktada ülkemiz ekonomisinin temelini oluşturan Gıda Sektörü’nün önemi ve işletmelerimizin uluslar arası arenada
taşıdığı sorumluluk artmıştır. Bu durum tesislerimizi üretim ve hizmet kalitesini arttırmayı hedefleyici yeni yatırımlara
yöneltirken; kaynaklarını da en efektif şekilde kullanmalarını gerektirmektedir.
İşletmelerin Gıda Güvenliği ve Kalite Kontrol maliyetlerinde dağılım: %46,5 İşçilik, %19 Su tüketimi ve atık maddeler,
%19 yönetim harcamaları ve %1,5 korozyon kayıpları şeklindedir. Bu dağılımda İşletme Yönetimi’nin seçeceği
Dezenfektan ürün hem %6’lık dağılımda spesifik özellikleriyle bu prosese ayrılan birim maliyetleri azaltmalı hem de
diğer maliyet kaynaklarıyla yapılan etkileşiminde bu kaynaklara yapılan harcamaları en az düzeye çekebilmelidir.
Dünya’da 30’dan fazla ülkede Gıda Sektörü’nü destekleyen Halamid®
Ülkemiz işletmelerinin de hizmetine sunulmuştur. Halamid®-food etkin güvenliği, efektif kullanımı, ekolojik yapısı ve
ekonomik ürün seçenekleriyle işletmelerimizin HİJYEN problemlerine Kesin Çözüm
Sunmaktadır.
Halamid® ; Gıda Üretim Tesisleri (et kombinaları, yumurta içerikli gıda üretimi, tatlı, çikolata, bisküvi, konserve, salça,
dondurulmuş ve kuru gıda, içecek sektörü, biracılık, süt işleme tesisleri, dondurma, mandıralar..) İçme Suyu Dolum
Tesisleri ve Gıda Sunum ve Dağıtımı yapan işletmelerce (otel mutfakları, yemekhaneler, restoranlar, cathering
şirketleri, cafeler..) kullanılmaktadır.
Halamid® konsantre olup; tablet ve toz halindedir. Etken maddesi son derece efektif ve aktif olan sodium-N-chloropala
toluensulphonechloramide (Chloramin-T) dir. (Not: Sözü geçen toluen organik’tir.) Bünyesinde saklı olan diğer 11
mikrokristalize hammadde DAB 10 kalitesindedir. Bu suda hızlı çözümü (30 saniye) ve orijinal ambalajında 25’C altında
depolama koşuluyla 3,5 YIL RAF ÖMRÜ Garantisi sağlar. Halamid® ‘in aksiyon mekanizması sulandırıldığında tetiklenir.
Bünyesindeki aktif guruplar mikroorganizmal yoğunluk ile doğru orantılı olarak aktif hale geçer ve bünyesine yapışır.
Aktif guruplar mikroorganizmaların direnç göstermesine fırsat vermeksizin hızlı bir şekilde yok eder. Anionik yapısı
yüzeyde birikmiş biofilm tabakayı kırarak içeri girmesini, dolayısıyla etkisini kaybetmeksizin ve uygulanan yüzeye zarar
vermeksizin mikroorganizmaları yok eder.
HALAMİD® EŞSİZ BİR DEZENFEKTANDIR, ÇÜNKÜ……
 Tüm dünyada patentlidir!
Biocidal Ürünler Talimatnamesi 2001/ Biocidal Ürünler Rehberi 98 /8 EC’nin onayladığı ürünler listesinde yer
almaktadır.
 Mikrop Direnci Yoktur!
Aktif yapısı gereği mikroorganizmaların direnç göstermesine fırsat vermeksizin hızlıca bünyelerine girerek yok
ettiğinden farklı etken maddelerin dönüşümlü olarak kullanılmasını ya da sürekli kullanımlarda belli aralıklarda
konsantrasyon artırımını gerektirmez. Bu özelliğiyle işletmenin maliyet yapısında belli bir düzen ve istikrar sağlar. Şu
ana kadar yapılmış olan klinik testler ve araştırmalar sonucu Halamid®’in etkili olmadığı herhangi bir mikroorganizma
saptanmamıştır. Bakteriler (Gram-,+),Virüsler (Zarflı,zarfsız), Mikrobakteriler ,Mantar , Maya, Sporlar . (EK’te
klinik deneylerle etkinliği kanıtlanmış mikroorganizmalar – etki süreleri belirtilmektedir.) Halamid® Mikroorganizmaları
tamamen oxidize ettiğinden direnç oluşumu mümkün
değildir.
Ekolojik bir üründür – % 100 Biodegradable !
Halamid® dogada kısa bir süre içinde yok olur.AOX oluşumunun önemsenmeyecek seviyede az oldugu klinik
deneylerle ispatlanmıştır. Uluslararası talimatnamelerde gün geçtikçe önemini arttıran (Çevre Saglıgı ) Şartlarına
uyumda İşletmelere eşsiz bir çözüm getirir.
Kalıntı Bırakmaz-Tadı,Kokusu ,Rengi Yoktur!
Halamid® aktif kalıntı bırakmaz. Mikroorganizmaları yüzeye tutunum gücü ile değil, mikroorganizmaların yapılarına
tutunum gücü ile yok ettiğinden işletmelerin durulamada kullandıgı su Miktarını azaltır.Böylece hem durulamaya ayrılan
süre hem de su harcaması azalır.
4-70 C Isı Aralıkların da Dahi Aktivasyonu Makximimdur !
Nem ve ısının yogun oldugu gıda üretim noktalarında 4-70 C ısı aralıklarında dahi aktivasyon gücü azalmaz.Isının
yüksek oldugu ortamlarda konsantrasyon artırımı ve ya uygulama miktarı artırımı gerektirmez.Tüm koşullarda % 0,5
konsantrasyonla Kesin Çözüm saglar.
Raf Ömrü 3,5 YILDIR !
Halamid® tablet ve toz ürünler 25 C nin altında kuru ve karanlık ortamda 3,5 yıl raf ömrü garantisi sunmaktadır.Dilue
edildiğinde de aynı şartlarda saklandıgında 4 HAFTA etkisini kaybetmeksizin kullanım miktarı verir. Bu özelliğiyle
işletmelere uzun süreli ve etkin kullanım kolaylıgı getirir.
Depolama Kolaylıgı Saglar!
Halamid® ‘in ambalaj formatları:
A ) 0,5 lt tablet x 25 (Birim tablet agırlıgı 2,5 gram, kutu agırlıgı 62,5gr)
B ) 5 lt XL tablet X 25 (Birim tablet agırlıgı 25, kutu agırlıgı 625 gr )
C ) 7 kg toz bidon
Depolama sırasında yer kaplamaz ve likit ürünlere oranla daha kolay saklanır ve nakli kolaydır. Taşıma esnasında
dökülme vb. problemler yaratmaz.
Dozaj ve uygulama Kolaylıgı Saglar!
Halamid® :A) 0,5 lt tablet 500 ml solüsyon saglar. 1 kutu ile 12,5 lt kullanıma hazır dezenfektan elde edilir.
B ) 1 adet XL tablet 5 lt solüsyon saglar. 1 kutu ile 125 lt kullanıma hazır dezenfektan elde edilir.
C ) 7 kg toz ürün ile 1400 lt kullanıma hazır dezenfektan elde edilir.
Not: Yukarıda ki veriler yalnızca yüzey ve ortam dezenfeksiyonu için önerilen konsantrasyon miktarlarıdır.Farklı
kullanımlar için lütfen f,rmamız Teknik Yetkilililerine danışınınız.
Toksikolojik Değildir!
Kansorojen değildir. Hücre yapısı ve genleri asla etkilemediği klinik deneylerle ıspatlanmıştır.
Korozif Değildir – Cilde Temasında Sakınca Yoktur !
Toz ve tablet halinde iken solunmamalı ve eldiven kullanılmalıdır. Fakat dilue edildiğinde tüm yüzeylerde ( tahta,
alüminyum,çelik, PVC vb ) rahatlıkla kullanılınır.
Farklı diluasyonla kullanıldıgında el hijyenini saglamak amacıyla dahi kullanılabilir. Düzenli kullanımı ile üretimde aktif
çalışan personelin el ve ayaklarında oluşması muhtemel mantar ve benzeri oluşumları yok eder.
Sert Sular Aktivasyon Gücünü Azaltmaz!
Bazı dezenfektanların etken mad sert sulara karşı hassastır ve etki güçlerini azaltır. Halamid®’in sert sularda
aktivasyonu maxsimumdur. Yagmur suyu, kaynak suyu, kuyu suyu, vb tüm sularda rahatlıkla kullanılır.
Çok Amaçlı Kullanım Saglar !
Halamid® Farklı konsantrasyon oranlarında hazırlandıgında yüzey ve alan dezenfeksiyonu, ortam dezenfeksiyon, alet
ve ekipmanların dezenfeksiyonu, su dezenfeksiyonu, meyve ve sebzelerin dezenfeksiyonu, ayak havuzları, el hijyeni,
bazı kesici aletlerin sterilizasyonu (daldırma yöntemi) rahatlıkla kullanılır. İşletmelerin farklı noktalar için farklı ürünler
kullanılmasını gerktirmez. Böylece maliyet marjını dengeler.
Özetlemek gerekirse temizliğe ayrılan süreyi azaltır, efektif sonuç saglar (ATP ve mikrobiyel sonuçlar ) su ve enerji
kaybını minimize eder, iş gücü yogunlugunu dengeler, farklı noktalarda farklı ürün kullanımını azaltır. Tüm bu
ozellikleriyle hijyen maliyetlerini azalttıgı gibi HACCP ve
Kalite Kontrol Yönetimi denetimini kolaylaştırır.
EKONOMİKTİR !
Yukarıda verilen bilgiler yalnızca yüzey ve ortam dezenfeksiyonu kullanımına göre hesaplanmıştır. 

 

Tedarik için;

https://www.brenntag.com

0216 331 39 66

0533 272 86 48 Songül hanım