Havuz Operatörü Sınavı Soruları

“Havuz Operatörü Eğitimi” Sınav soruları

Konu başlığı “Havuz Suyunda Neler Var?”
1. TS 266 neyin standardı dir?
a) “Sular-İnsani tüketim amaçlı sular” standardı
b) Havuz operatörü eğitimi standardı
c) Havuz suyu kullanımı genelgesi
d) Havuz kimyasalı markası
2. Havuz hangi nitelikteki sularla doldurulmalıdır?
a) Kuyu suyu ile
b) Şebeke suyu ile
c) Herhangi bir kaynaktan gelen su ile
d) TS 266 niteliklerine uygun su ile
3. Havuzu dolduracağımız su TS 266 niteliklerine uygun değil ise ne yapılmalıdır?
a) Çok önemli değil, biz yinede havuzu bu su ile doldurabiliriz.
b) Çok önemli değil, doldurduğumuz suya asit atarız.
c) Çok önemli değil, doldurduğumuz suyu, klor ile şoklarız.
d) Çok önemli, önce ayrı olarak düzenlenmiş özel bir su hazırlama tesisinde TS 266 niteliklerine uygun hale getiririz.
4. TS 11899 neyin standardı dir?
a) “Yüzme havuzları, suyun hazırlanması, teknik yapım, kontrol, bakım ve işletilmesi genel kurallar” standardı
b) “Sular-İnsani tüketim amaçlı sular” standardı
c) “Kimyasal dezenfektanlar – Gıda, sanayi, evsel ve kurumsal alanlarda kullanılan kimyasal dezenfektanların sporisidal aktivitelerini değerlendirmek için nicel süspansiyon deneyi – Deney yöntemi ve özellikler” standardı
d) Hiçbiri
Konu başlığı “Havuz Suyundan Bulaşabilen Hastalıklar ve BioFilm Tabakası”
1. Aşağıdakilerden hangisi “Patojen Mikroorganizma”yı tanımlar?
a) Hastalık yapıcı mikroorganizmaları
b) Mikro organizmaları inceleyen bilim dalını.
c) Faydalı mikroorganizmaları.
d) Sudaki yosunları.
2.Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığını olumsuz yönden etkilemez?
a) Havuza hasta insanların girmesi.
b) Havuzda insan dışkısının görülmesi.
c) Havuzda yeşil alglerin bulunması.
d) Hiçbiri
3. Virüsler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bakterilerden büyüktürler.
b) Canlı hücreler içinde yaşamlarını sürdürürler.
c) Fungus olarak adlandırılır.
d) Hiçbiri
4. Havuz suyunda mikrobiyal organizmaların büyümesini hangisi etkilemez?
a) Suyun sıcaklığı
b) Suyun içindeki azot ve fosfat.
c) Suyun kalsiyum sertliği.
d) Su içindeki klor miktarı.
5. Hem dezenfektanlara hemde kimyasallara karşı yüksek dirençli formlar olan  “kist” oluşturan protozoonlar hangileridir?
a) Giardia ve Cryptosporidium spp.
b) Legionella spp.
c) Algler.
d) Funguslar
6. Havuzlarda dezenfeksiyon etkinliğini oldukça azaltan biyofilm oluşumunun görüldüğü yerler nerelerdir?
a) Filitreler.
b) Savaklar.
c) Boru cidarları
d) Hepsi
7. Su damlacıklarının havadan solunması ile bulaşan bakteri hangisidir?
a) E.coli 0157
b) Cryptosporidium
c) Legionella spp.
d) Giardia
8. Aşağıdakilerden hangisi yüzme havuzlarında hastalık salgınıyla bağlantılı en önemli bakteridir?
a) Shigella türleri ve Esherichia coli
b) Cryptosporidium ve Legionella
c) Candida ve Staphilococcus
d) Hiç biri
9. Bir veya daha fazla türe ait mikroorganizmanın bir araya gelmesiyle oluşan ve kendini oluşturan hücreleri dış faktörlerin etkisinden koruyan yapışkan yapıya ne ad verilir?
a) Algler
b) Biyofilm
c) Patojenik mikroorganizmalar
d) Yosunlaşma
10.Aşağıdakilerden hangisi havuz suyunda sağlık bakanlığı tarafından bakılması istenen parametrelerden değildir?
a) Toplam koliform bakteri.
b) Legionella
c) Toplam koloni sayısı.
d) Preudomonas aeruginosa.
Konu başlığı “Havuz suyunda ALG üremesi”
1.Alg nedir?
a) Bir dağın adıdır.
b) Yosun olarak bilinen ve suda yüzen mikroskobik canlılardır.
c) Sudaki yaprak kümeleridir.
d) Suyun renginin yeşil olmasına neden olan metallerdir.
2.Suda ne renk Alg olmaz?
a) Yeşil alg
b) Siyah alg
c) Pembe alg
d) Sarı alg
3.Suda en çok görülen, klor ve kuartaner amonyum bileşikleri ile kolayca parçalanan alg türü hangisidir?
a) Yeşil alg
b) Siyah alg
c) Pembe alg
d) Sarı alg
4.Aşağıdaki hangi alg grupları, klor ve kuartaner amonyum bileşikleri ile kolayca parçalanmaz ve direnç gösterirler?
a) Yeşil algler
b) Sarı ve Siyah algler
c) Yeşil ve Pembe algler
d) Mor ve Turuncu algler
5.Suda Alglerin varlığı neyi bize gösterir?
a) Suyun hastalık yapıcı ve insan sağlığını tehdit edici bir durum olduğunu
b) Suyun kullanılamaz olduğu
c) Yeterli klorlama yapılmadığını ve yosun önleyici kullanılmadığını
d) Havuzun iyi süpürülmediğini
6. Havuzda Alg oluşunun zararları nelerdir?
a) Havuzların bulanık, kirli, kötü bir tat ve kokuya sebep olurlar
b) Tutundukları yüzey kayganlaştığı için yüzücüler açısından tehlikelidirler.
c) Dezenfektanları absorbe eder etkinliklerini azaltır, klor tüketimini artırır ve filtrasyon sistemini tıkarlar.
d)Hepsi
7.Alg oluşmuş bir havuzda öncelikle ne yapmak gerekir.
a) pH dengelenir ve klor şoklaması yapılır.
b) Yalnızca yosun önleyici verilir.
c) Yalnızca fırçalama yapılır ve süpürülür.
d) Yalnızca çöktürücü verilir ve ters yıkama yapılır.
8. Havuzlarda alg büyümesini hangisi artırır?
a) Suyun sıcaklığı.
b) Suyun güneş görmesi
c) Sudaki azot ve fosfat varlığı
d) Hepsi
Konu başlığı “Havuz Suyunda Sıcaklık Etkisi”
1.Havuz suyunun sıcaklığının artması aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
a) Bakteri üreme hızını
b) Dezenfektan kullanım miktarını
c) Kullanılan klor miktarını
d) Filtrasyon hızını
2. Havuz suyunun sıcaklığının artması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
a) Suda bakteri üremesini hızlandırır.
b) Kullanılan dezenfektan ve klor miktarının artmasına sebep olur.
c) Havuzda alg üremesini tetikleyebilir.
d) Hepsi
Konu başlığı “Sağlık Bakanlığı Genelgesi”
1.Sağlık Bakanlığının 23.08.2010 tarihinde uygulama koyduğu genelge nedir?
a) Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik.
b) Otellerin Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik.
c) Belediyelerin Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik.
d) Herkesin Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik.
2.Havuz suyu operatörü kime denir?
a) Havuz bakan kişiye
b) Havuza kimyasal veren kişiye
c) Havuzun süpürgesini, filtrelerin ters yıkamasını ve pompaların bakımını yapan kişiye
d) Yüzme havuzlarında kullanılan suyu kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik yönden kullanıma hazırlayan, bu konuda eğitim almış ve en az lise mezunu kişiye
3. Mesul müdür kimdir?
a) Teknik işler ve havuzun uygun şekilde işletilmesinden sorumlu kimya veya sağlık eğitimi almış, en az lise mezunu kişi
b) Otel genel müdür
c) Teknik müdür.
d) Havuz operatörü.
4. Havuz suyundan numune alma işini kim yapar.
a) Havuz operatörü
b) Havuz mesul müdürü
c) Müdürlük veya numune alma konusunda akredite olmuş ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu kurum veya kuruluşları ile özel laboratuvarlar tarafından
d) Otel genel müdürü
5. Her türlü numune alma ve analiz ücretleri kim öder?
a) Yüzme havuzu işleticisi.
b) Havuz operatörü
c) Havuz mesul müdürü.
d) Kimyasal satıcısı.
6. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre EK1- EK2 ve EK3analizleri hangi sıklıkta yapılmalıdır?
a) Her gün
b) Hafta 1 defa
c) Ay 1 defa
d) Yılda 1 defa
7. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre EK4 bulunan pH, Serbest klor ve sıcaklık testleri hangi sıklıkta yapılmalıdır?
a) Günde 3 defa
b) Günde 1 defa
c) Hafta 1 defa
d) Ayda 1 defa
8. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre EK4 bulunan Siyanurik asit, renk ve bulanıklık testleri hangi sıklıkta yapılmalıdır?
a) Günde 3 defa
b) Günde 1 defa
c) Hafta 1 defa
d) Ayda 1 defa
9. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre EK4 bulunan Toplam alkalinite testi hangi sıklıkta yapılmalıdır?
a) Günde 3 defa
b) Günde 1 defa
c) Hafta 1 defa
d) Ayda 1 defa
10. Suyun dezenfeksiyonu için ozon, UV, klordioksit ve diğer dezenfeksiyon sistemlerinin kullanıldığı havuzlarda serbest klor miktarı ne olmalıdır?
a) min: 0,3ppm ve  max: 0,6 ppm
b) min: 1ppm ve  max: 3 ppm
c) min: 3ppm ve  max: 6 ppm
d) min: 10ppm ve  max: 30 ppm
Konu başlığı “Klor Dezenfeksiyonu”
1. Klorlu bileşikler suya katıldığında hangisi oluşmaz?
a) Hipokloröz asit (HOCL)
b) Hipoklorit iyonu (OCL-)
c) Hidroklorik asit (HCL)
d) Sülfürik asit (H2SO4)
2. Klorun hangi formu daha etkin dezenfektandır?
a) Toplam klor
b) Bağlı klor
c) Serbest Klor
d) Hiçbiri
3. Havuzda hipokloröz asit(HOCL), pH ile nasıl değişir?
a) pH düşünce artar
b) pH artınc artar
c) pH ile değişmez
d) Hiçbiri
4. Hangisi doğrudur?
a) Serbest klor,sudaki hipokloröz asit(HOCL) ile hipoklorit iyonu(OCL-) arasındaki farktır.
b) Serbest klor, toplam klor ile bağlı klor arasındaki farktır.
c) Her ikisi de doğrudur.
d) Hepsi yanlıştır.
5. Havuz suyundan DPD1 ile 0,5 ppm okunmuş, sonra DPD3 eklendiğinde 0,8 ppm okunmuştur. 100 tonluk bir havuzda şok klorlama için kaç litre sodyum hipoklorit (%10 luk) eklenmelidir?
a) 0,3 litre
b) 3 litre
c) 30 litre
d) Hiçbiri
6. Aşağıdakilerden hangisi dezenfektan değildir?
a) Sodyum Hipoklorit (Sıvı klor)
b) Kalsiyum Hipoklorit (Granül klor)
c) Gaz Klor
d) Polialüminyum Klorür
7. Havuz suyunda şok klorlama için hangisi kullanılmaz?
a) Sodyum hipoklorit (Sıvı klor)
b) Kalsiyum hipoklorit (Granül klor)
c) Hidroklorit asit
d)Potasyum mono persülfat (Aktif oksijen ajanı)
8. Kapalı ve sıcak su havuzlarında hangisi doğrudur?
a) Bağlı klor olmaz.
b) Stabilizörlü klor kullanımı önerilir.
c) THM oluşmaz.
d) Hepsi yanlıştır.
9. Kloramin oluşumu gidermek için hangisi doğrudur?
a) Stabilizörlü klor kullanımı ile önlenir.
b) Suya çöktürücü katılması ile giderilir.
c) Suya algisit katılması ile giderilir.
d) Şok klorlama yapılmalıdır.
10. Serbest klorun oksidasyon (tüketim) basaklarından hangisi doğrudur.
1.Fe+2 ve Mn+2 oksidasyonu
2.Amonyum iyonları ile bağlı klor oluşumu
3.Organik maddelerin oksidasyonu
4.Dezenfeksiyonun gerçekleşmesi
a) 4-2-3-1
b) 2-3-1-4
c) 1-2-3-4
d) 3-4-2-1
Konu başlığı “pH Etkisi”
1. Aşağıdaki dezenfektanlardan hangisi suyun pH’ını yükseltme eğilimindedir?
a) Klor gazı
b) Di Klor
c) Sodyum hipoklorit (Sıvı klor)
d) Tri Klor
2. Hangi kimyasal havuz suyunun pH sını düşürmek için kullanılmaz?
a) Hidroklorik asit (HCL)
b) Sülfürik asit (H2SO4)
c) Sodyum Hipoklorit (Sıvı klor)
d) Sodyum Bisülfat (Toz pH-)
3. Otomatik kontrol ünitelerinde okunan pH değerleriyle havuzdaki pH değeri tutmuyorsa ne yapılmalıdır?
a) pH elektrotunun kalibrasyonu yapılır.
b) Dozaj pompasının debisi arttırılır.
c) Havuz suyu değiştirilir.
d) Hiçbir müdahale edilmez.
4. pH değerinin 6.5-7.8 aralığında tutulması sebebi nedir.
a) Klorun yüksek dezenfeksiyon etkisi göstermesi.
b) Yüzücü sağlığı açısından en konforlu pH aralığı olması.
c) Sağlık bakanlığı genelgesinde bu aralığın belirtilmesi.
d) Hepsi doğru
5. pH değerini ölçmek için hangi rejant (hap) kullanılır.
a) DPD1
b) DPD3
c) Phenol Red
d) Hiçbiri
6. Havuz suyunun pH değeri 6.5 derecesinden daha düşük ise ne yapmak gerekir.
a) pH yükseltici kullanılmalıdır.
b) pH düşürücü kullanılmalıdır.
c) Yosun önleyici atılmalıdır.
d) Klor şoklaması yapılmalıdır.
7. Havuz suyunun pH değeri 7.8 derecesinden daha yüksek ise ne yapmak gerekir.
a) pH yükseltici kullanılmalıdır.
b) pH düşürücü kullanılmalıdır.
c) Yosun önleyici atılmalıdır.
d) Klor şoklaması yapılmalıdır.
Konu başlığı “Klor ölçümü nasıl yapılmalı” ve “Bağlı klor nedir” 
1. Serbest klor nedir?
a) Havuz suyuna atılan klora denir.
b) Havuz suyunda serbest halde dolaşan ve havuz suyunu kirletebilecek inorganik ve organik maddeleri okside etmek için bekleyen klora denir.
c) Paketlenmiş satışa hazır klora denir.
d) Gaz klora denir.
2. Bağlı klor nedir?
a) Havuz suyu içinde organik kirleticilerle reaksiyona girmiş ama parçalanmayıp kloramin formuna dönüşmüş olan klora denir.
b) Havuz suyu içinde organik kirleticilerle reaksiyona girmiş ve onları parçalanmış klora denir.
c) Kapağı açılmamış paketteki klora denir.
d) Hiçbiri
3.Toplam klor nedir?
a) Havuz suyuna aynı anda verilen sıvı ve granül klora toplam klor denir.
b) 1000 kg ve üzerindeki klor alımlarına toplam klor denir.
c) Havuz suyunda serbest ve bağlı halde bulunan klorların toplamına denir.
d) Böyle bir deyim yoktur.
4. Serbest klor değerini ölçmek için hangi rejant (hap) kullanılır.
a) DPD1
b) DPD3
c) Phenol Red
d) Hiçbiri
5. Toplam klor değerini ölçmek için hangi rejant (hap) kullanılır.
a) DPD1
b) DPD3
c) Phenol Red
d) Hiçbiri
6. Bağlı klor değeri nasıl hesaplanır?
a) Bağlı klor miktarı = DPD1 – DPD3
b) Bağlı klor miktarı = DPD3 – DPD1
c) Bağlı klor miktarı = DPD3 + DPD1
d) Bağlı klor miktarı = Phenol Red – DPD1
7. DPD1 ve DPD3 ile yapılan ölçüm sonuçları aynı değeri veriyorsa bunun anlamı nedir?
a) Havuz suyunda bağlı klor yoktur.
b) Havuz suyunda bağlı klor vardır.
c) Haplar veya test kiti bozuktur.
d) pH çok yüksektir.
8. Sıvılı test kitlerinde Ortatolidin (DPD3) ile yapılan ölçüm neden önerilmez?
a) Ortatolidin bize toplam klor değerini verir fakat serbest klor değerini ölçemediğimiz için bağlı klor miktarını tespit edemeyiz.
b) Sıvılı test kitleri çok pahalı olduğu için
c) Hayır, özellikle sıvılı test kitlerinde klor ölçümünü ortatolidin ile yapmalıyız.
d) Sıvılı test kitleri kolay temin edilemediği için
9. Bağlı klor suda havuz suyunda nelere sebep olur?
a) Suda klor kokusuna
b) Gözde ve ciltte iritasyonlara
c) Suyun dezenfeksiyonunun azalmasına
d) Hepsi
 Konu başlığı “Stabilizatör nedir”
1. Suda siyanurik asit yüksek ise ne olur?
a) Havuz suyu berrak olur.
b) Çok iyi dezenfeksiyon sağlanır.
c) Bağlı klor oluşmaz.
d) Klor değeri ölçülemez (klor kilitlenmesi)
2. Sağlık bakanlığı genelgesine göre max. Siyanürik asit değeri kaç ppm dir?
a) 0
b) 50
c) 100
d) 250
3. Siyanürik asit değerinin 100 ppm den fazla olması hangi sorunlara sebep olur?
a) Suda bulanıklığa sebep olur
b) Etkili bir dezenfeksiyon için daha fazla klor kullanılmasına sebep olur
c) Klorun su içinde kilitlenerek DPD1 ile yapılan testlerin yanlış çıkmasına sebep olur.
d) Hepsi
4. Aşağıdaki klorlardan hangileri siyanürik asit içerir.
a) Sıvı klor ve Kalsiyum hipoklorit
b) Diklor ve Triklor
c) Gaz klor
d) Tuz elektrolizi ile üretilen klor
Konu başlığı “Amonyum, Nitrit ve Nitrat”
1. Sudaki azot bileşikleri nereden gelebilir?
a) Havuza giren insanlardan.
b) Havuza düşen yapraklardan.
c) Havuza eklenen sudan.
d) Hepsi
2. Havuzda azot ve fosfat miktarını düşürmezsek ne olur?
a) Havuzda yosunlaşma olur.
b) Havuzda bulanık, kötü koku ve tat olur.
c) Bağlı klor artar.
d) Hepsi
3. Sağlık bakanlığı, havuz suyunda müsaade ettiği max. Amonyum, Nitrit ve Nitrat değerleri nedir?
a) Amonyum: 0.5 ,Nitrit: 0.5 ,Nitrat: 50
b) Amonyum: 5 ,Nitrit: 50 ,Nitrat: 500
c) Amonyum: 50 ,Nitrit: 150 ,Nitrat: 5000
d) Havuz suyunda bu değerlere bakılmaz.
4. Havuz suyunda Amonyum, Nitrit ve Nitrat, klor ile girdiği reaksiyonlarda hangi basamaklar oluşabilir?
a) Monokloramin
b) Dikloramin
c) Trikloramin
d) Hepsi
Konu başlığı “Alüminyum ve Bakır” 
1.  Havuz suyuna Alüminyum hangi kaynaklardan gelir?
a) Havuzun doldurulduğu sudan
b) İçinde alüminyum ihtiva eden çöktürücülerden
c) İçinde alüminyum ihtiva eden parlatıcılardan
d) Hepsi
2. Havuz suyuna Bakır hangi kaynaklardan gelir?
a) Havuzun doldurulduğu sudan
b) İçinde bakır ihtiva eden yosun önleyicilerden
c) Kullanılan Bakır-Gümüş iyonuzatörlerinden
d) Hepsi
3. Sağlık bakanlığı, havuz suyunda müsaade ettiği max. Bakır ve Alüminyum değerleri nedir?
a) Bakır: 1 , Alüminyum: 0.2
b) Bakır: 10 , Alüminyum: 20
c) Bakır: 100 , Alüminyum: 2000
d) Havuz suyunda bu değerlere bakılmaz.
4. Sağlık bakanlığı, havuz suyunda müsaade ettiği max. Bakır ve Alüminyum değerlerinin üzerindeki havuz sularda ne gibi problemler görülebilir?
a) Yutulduğun toksit etkiler gösterebilir.
b) Derz aralarında klor ile okside olmuş formları leke yapar.
c) Yüzücü giysilerinde mavi noktalı lekeler ve boyalı saçlarda renk dönüşümüne neden olurlar.
d) Hepsi
Konu başlığı “Alkalinite nedir”
1. Suyun alkalinitesi ile ilgili hangisi doğrudur?
a) Suyun pH sını ölçerek buluruz.
b) Suyun asitlik ve bazlık derecesini gösterir.
c) Suyun asit tamponlama kapasitesidir.
d) Hepsi yanlıştır
2. Sağlık bakanlığı, havuz suyunda müsaade ettiği Alkalinite değeri nedir?
a) min:30 , max:180
b) min:0.30 , max:0.18
c) min:300 , max:18000
d) Havuz suyunda bu değerlere bakılmaz.
3. Yüksek alkalinite havuz suyunda hangi problemlere neden olur?
a) pH değerinin düşmeye karşı direnç göstermesine
b) Klor dezenfeksiyonunda azalmaya
c) Fayans veya BtB yüzeylerince taş oluşumuna
d) Hepsi
4. Düşük alkalinite havuz suyunda hangi problemlere neden olur?
a) pH değerinde hızlı düşüş ve çıkışlara
b) Derzlerin atmasına
c) Küpeştelerin ve havuz betonarmesinin aşınmasına
d) Hepsi
5. Alkalinitesi yüksek olan havuz sularda hangi klorun kullanılması tavsiye edilmez
a) Sıvı klor
b) Diklor
c) Kalsiyumhipoklorit
d) Triklor
Konu başlığı “Kalsiyum Sertliği Nedir”
1. Sudaki kalsiyum sertliğini hangisi artırır?
a) Ph değerini düşürmek için kullandığımız asitler.
b) Klorlama için kullandığımız kalsiyum hipoklorit.
c) İnsanlardan gelen vücut kirlikleri.
d) Hiçbiri
2. Yüksek Kalsiyum sertliği havuz suyunda hangi sorunlara sebep olur?
a) Filtre kumunda taşlaşma
b) Sistem içinde taş oluşumu
c) Bulanık ve mat su
d) Hepsi
Konu başlığı “Toplam Çözülmüş Katı Madde (TDS) Nedir”
1. Suyun iletkenliği yüksekse hangisi doğrudur?
a) Suda çözünmüş katı madde miktarı yüksektir.
b) Suyun pH değeri yüksektir.
c) Suyun alkalinitesi yüksektir.
d) Hepsi doğrudur.
Konu başlığı “Stabilite İndeksi Nasıl Hesaplanır”
1. Stabilite indeksi ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Suyun pH sı ile değişir.
b) Suyun sıcaklığı ile değişmez.
c) Suyun kalsiyum sertliği ile değişir.
d) Suyun korozyon yapma özelliğini gösterir.
2. Stabilite indeksi yüksekse düşürmek için ne yapılır?
a) pH düşürülür.
b) Kalsiyum sertliği artırılır.
c) Sodyum hipoklorit eklenir.
d) Hepsi doğrudur.
3. Stabilite indeksi nasıl hesaplanır.
a) SI= pH + TF + CF + AF – TDS
b) SI= TDS – pH + TF + CF + AF
c) TDS = SI – pH + TF + CF + AF
d) TDS = SI + pH – TF + CF + AF
4. Havuzumuzun değerleri, pH: 7.2 , sıcaklık 29 derece , kalsiyum sertliği 400 ppm , toplam alkalinite 125 ppm ve TDS değeri 2500 olan acı su ile dolu olsun, buna göre Stabilite indeksimiz kaçtır.
( Sıcaklık Faktörü TF: 0.70 , Kalsiyum Sertliği Faktörü CF: 2.20 , Alkalinite Faktörü AF: 2.10 ve TDS :12.2)
a) SI= + 0.4 Taş yapıcı
b) SI= – 0.4 Aşındırıcı
c) SI= 0 ideal
d) Hiçbiri
Konu başlığı “Havuz kimyasalları, Filtrasyon, Depolama, Pompalar…”
1. Hangisi havuzda filtrasyonun yapamayacağı iştir?
a) Sudaki partikülleri uzaklaştırmak
b) Sudaki organizmaların biyofilm oluşturması için ortam sağlamak.
c) Sudaki topaklanmış kirlilikleri gidermek.
d) Suyun pH sını ayarlamak
2. Filtre ters yıkaması hangi sıklıkla yapılır?
a) Filtre manometresinde basınç kırmızı bölgeye yaklaştığında.
b) Filtre manometresindeki basınç farkı %10’u aştığında.
c) Filtre manometresindeki basınç sarı bölgeye geldiğinde.
d) Hepsi doğru
3. Havuz kimyasallarının depolanmasında hangisi önemlidir?
a) Deponun havalandırmalı, kuru ve güneş almayacak şekilde olması.
b) Kimyasalların cinslerine göre ayrı depolanması.
c) Deponun, havuz makine dairesinden ayrı olması
d) Hepsi
4. Ters yıkama yapıldıktan sonra hangi işlem yapılmalıdır?
a) Ön filtre temizliği.
b) Boşaltma.
c) Vakum.
d) Durulama.
5. Tabandan besleme üzerinde kum görülüyorsa problem nerededir?
a) Pompa ters dönüyor olabilir.
b) Filtre iç fıskiyeleri hasar görmüştür.
c) Fazla kimyasal kullanılmıştır.
d) Ters yıkama zamanı gelmiştir.
6. Havuzlarda, asit ve klor ve benzeri kimyasalların hassas olarak verilmesi için tasarlanmış cihazlara ne denir?
a) Dozaj pompası.
b) Sirkülasyon pompası.
c) Dalgıç pompa.
d) Pis su pompası.
7. Havuz suyuna topaklayıcı kullanımı ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Kullanılmaması önerilir.
b) Filtre öncesi dozaj pompası ile verilebilir.
c) Havuza yüzeyden dökülerek uygulanabilir.
d) Etkisi suyun pH sın bağlıdır.
8. Havuz filtrelerinde zeolit kullanımı ile ilgili hangisi doğrudur?
a) Havuz suyu daha berrak olur.
b) Bağlı klor oluşumu azalır.
c) Kimyasal kullanımı azalır.
d) Hepsi doğrudur.
9. Havuz suyunun şartlandırılmasında hangisi yanlıştır?
a) Fazla kimyasal kullanarak daha sağlıklı havuz suyu elde edilir.
b) Ozon, Uv kullanımı ile daha az kimyasal kullanılır.
c) Topaklama, filtrasyon, adsorpsiyon ile oksidasyon yöntemleri uygulanmalıdır.
d) Kullanılacak kimyasallar havuz suyunun kimyasal analizine uygun olmalıdır.
Konu başlığı “İlk Yardım”
1. Kanamalı hastaya yapılacak ilk müdahale nedir?
a) Turnike (boğdurucu sargı) yapmak
b) Kanayan kol veya bacağı kalp düzeyinden yukarıya kaldırmak.
c) Temiz bir bezle kanamanın üzerine baskı yapmak
d) Kanama bölgesine göre hepsi.
2. Hasta ve yaralının solunum yapıp yapmadığı hangi yöntemle değerlendirilir?
a) Kulağımızla solunum sesini dinleyerek.
b) Göğsünün inip kalkma hareketine bakılarak.
c) Nefesini yanağımızda hissetmeye çalışarak.
d) Hepsini birden yaparak.
3. İlk yardımın öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hasta veya yaralının hayatta kalmasını sağlamak
b) Sağlık durumunun kötüye gitmesini engellemek
c) Kaza sonucu oluşabilecek sakatlıkları önlemektir
d) Hepsi
4. İş yerlerinde yasal olarak ilk yardımcı işçi bulunması zorunluluğu hakkında aşağıdakilerden
hangisi doğru bir ifadedir?
a) İşyerindeki her işçi ilkyardımcı olmalıdır.
b) Tüm iş yerlerinde her 100 işçiden birisi ilk yardımcı olmalıdır.
c) Ağır ve tehlikeli işlerde her 10,diğer işlerde 20 işçiden biri ilkyardımcı olmalıdır.
d) İşyerlerinde ilkyardımcı işçi bulunması için herhangi bir yasal zorunluluk yoktur.
5. Bir hasta veya yaralıyı değerlendirirken ilk olarak bakmamız gereken bulgu hangisidir?
a) Solunum yapıp yapmadığı.
b) Bilinç durumu.
c) Nabzı.
d) Ateşi (Beden derecesi).
Konu başlığı “İş Güvenliği”
1. Kişisel koruyucular nedir?
a) Çalışırken giyilmesi gereken iş elbisesi ve ayakkabısı.
b) Gazlı ve tozlu ortamda kullanılan toz ve gaz maskeleri.
c) Kimyasal maddeler ile çalışırken kullanılan yüz siperi, gözlük, eldiven ve önlük tür.
d) Hepsi.
2. İş güvenliği ne demektir?
a) İş kazası ve meslek hastalığı olmaması için alınan önlemlerdir.
b) İş yerinde çok uzun süre çalışmaktır.
c) Çok ücret almaktır.
d) Hiçbirisi değildir.
3. Tehlikeli davranış nedir?
a) İşyerinde alınan güvenlik önlemlerine uymadan çalışmak.
b) Görevinin dışında iş yapmak.
c) Makine koruyucularını devre dışı bırakmak.
d) Hepsi
4. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu ekipman değildir?
a) Eldiven
b) Gözlük
c) Terlik
d) Maske