TOPLAM COZUNMUS KATI MADDE (TDS) NEDİR?

 TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ KATI MADDE (TDS) NEDİR? Toplam Çözünmüş Katı Madde (Total Dissolved Solids), su içinde çözünmüş halde bulunan ve kum filtresi gibi basit filtrasyon yöntemleri ile...

BİYOFİLM TABAKASI NEDİR ?

Biyofilm, canlı veya cansız bir yüzeye yapışarak kendi ürettikleri polimerik yapıda jelsi bir tabaka içinde yaşayan mikroorganizmaların oluşturduğu topluluk olarak tanımlanabilir. Bu jelsi tabaka, bakteri hücreleri tarafından üretilen EPS adı verilen polisakkarit...

HAVUZ SUYUNDA AMONYUM NEDIR ?

HAVUZ SUYUNDA AMONYUM NEDİR ? Amonyum NH4+ formülüyle gösterilen bir katyon köktür ve amonyum güçsüz bir asittir. Doğada amonyum proteinlerde bulunur. Bu nedenle deniz ürünleri başta olmak üzere birçok canlının yapısında amonyum kökü mevcuttur. Yine çürükçül canlılar...