Yüzme Havuzları, Gölet ve Süs Havuzlarının Sirkülasyon Süresi Ne Olmalıdır?

TS 11899  Yüzme havuzlarının sirkülasyon süresinin hesabında, bir anma yükü değeri ortaya koyar ve buna göre sirkülasyon debisi hesabını yapar.

Piyasa işi olarak ifade ettiğimiz basit anlayışta ise anma yükü hesabı yapılmaz.

Burada çok basit olarak;

Otel havuzları için sirkülasyon zamanı: 4 – 8 saat (ideal 4 saat )

Site havuzları için sirkülasyon zamanı: 6 – 10 saat (ideal 6 saat)

Özel havuzlar için sirkülasyon zamanı: 8 – 12 saat (ideal 6 saat), alınır.

Gölet ve süs havuzlarının sirkulasyon zamanı için ise 10 – 18 saat (ideal 8-10 saat) aralığı uygun görülmektedir.

Piyasa işi anlayışı ile yapılan bu havuzlarda ise problem ve işletme zorluğu kaçınılmazdır.

Havuz yapımında en önemli unsur olan alt yapı, yani borulandırmanın (doğru boru çapı hesabının yapılamaması) yetersiz veya yanlış yapıldığı ve boruların 40 cm lik radya beton içinde kaldığı düşünülürse, yapılan hatanın geri dönülemez olduğu ve onca masrafın boşa gideceği gerçeği karşımıza çıkacaktır.

Havuz yapılırken alt yapıya harcanacak paranın havuz toplam maliyetine oranı yüzde biri geçmez iken bir liralık yanlış hesap doksan dokuz liranın boşa gitmesi anlamına gelecektir.