Havuzun Şekli, Derinliği ve Büyüklüğü Ne Olmalıdır?

Havuzun şeklinin ne olacağı konusunda hiçbir kısıtlama yoktur.

Havuz istenilen her şekilde imal edilebilir.

Burada önemli olan, havuzun şekli göz önüne alınarak yapılacak borulama da, havuz içinde hiçbir ölü bölgenin kalmamasının sağlanmasıdır.

Havuzların derinliği konusunda TS11899 getirdiği bazı sınıflandırmalar vardır.

Çizelge 1.

Havuz Tipi Su derinliği(m) Kişi başına düşen su yüzeyi  a (m2) Anma yükü N (1/h) Su hazırlık tesisi debisi Q  (m3/h)
Atlama havuzu 3.40 4.5 0.222 .A 0.222 A/k
Derin havuzlar >1.35 4.5 0.222 A 0.222 A/k
Derinliği değişen1) havuzlar 0.30-1.80 2.7 0.37 A 0.37 A/k
Dalga  havuzu2) ³0.60 1.35 m için 4.5

>1.35 m için 2.7

0.37 A0.222 .A 0.37 A/k0.222 A/k
Sığ havuzlar 0.6 – 1.35 2.7 0.37 A 0.37 A/k
Su atraksiyonu olan havuzlar 0.6 – 1.35 2.7 0.37 A 0.37 A/k + 6 L
Kaydırak havuzları 1.0 – 1.35 Her kaydırak için (0.37 A /k) + 35, en az 60
Çocuk havuzları max. 0.5 2 0.5A A
Ayak yıkama havuzu 0.10 – 0.15 V
Küçük havuz max. 1.35 12.0 0.083 A 0.25 V
Masaj havuzları (Müstakil) max. 1.0 1 oturma yeri 3 P 10 V
Masaj havuzları (kombine kullanım) max. 1.0 10 k × V 10 V
Terapi havuzları max. 1.35 4 k × V V
Hareket havuzları max. 1.35 4 k × V V
Soğuk su (Şok) havuzları 1.10 – 1.5 V

 

Yukarıdaki tabloda da göreceğiniz gibi derinliği 1.35 mt ve üzerindeki tüm havuzlar derin havuz kapsamına alınmaktadır ve bu havuzlarda cankurtaran bulundurulması zorunluluğu vardır.

Sağlık bakanlığının yayınladığı yönetmelikte ise tüm ticari havuzların derinliğe bakılmaksızın cankurtaran bulundurulmasını zorunlu konulmuştur.

Çocuk havuzunun derinliği 50 cm den fazla olamayacağı hem TS 11899 standartlarına göre hem de Sağlık bakanlığının yayınladığı yönetmelik gereği bir zorunluluktur.

Havuzun derinliği konusundaki tavsiyem ise havuzlarınızın asla 1,50 mt daha derin yapmamanızdır, 1.50 mt dahi, yüzme bilmeyen çocuğun, suya düştüğünde yüzme bilmeyen annesi tarafından kurtarılmak isterken boğulacağı kritik bir derinliktir.

Ayrıca biz derinliğimizi daha düşük tutup, havuz alanını artırarak, aynı kapasitede ve daha büyük bir havuza sahip olabiliriz.

Örneğin 50 m2 ve 2 mt derinliğindeki bir havuz 100 ton suya sahipken, 75 m2 ve 1,35 mt derinliğindeki havuzun da su kapasitesi yaklaşık 100 tondur, ama bu havuz birinci havuzdan % 50 oranında daha büyük, kullanılacak ekipman aynı ve inşaat maliyeti daha düşüktür. (Su basıncının azalması sebebi ile statik hesapta daha az beton kalınlığı çıkacaktır.)

Havuz büyüklüğünde de bir kısıtlama olamamasına rağmen TS 11899 derinliği değişen ve sığ havuzlar için yüzücü başına 2.7 m2 su yüzey alanı, çocuk havuzlarında ise öngörülen çocuk başına 2 m2 su yüzey alanı olarak belirler.

Burada bir uyarıyı da kaydırak havuzları için yapalım.

Su kaydırağı olan havuzların derinliği max. 1,0 mt ve en az su alanı 4.0 x 8.0 mt olmalıdır.