Filtre Seçimi Nasıl Yapılır?

Piyasa işi anlayışımızda filtre seçiminde, hesapladığımız sirkülasyon debisi kapasitesinde ve filtrelenme hızı 50 m3/h/m2 (m/h) olacak şekilde filtre seçimi yapılır.

Bunu bir örnekle açıklayalım;

Havuzumuz 375 tonluk bir otel havuzu olsun.

Sirkülasyon periyodumuzu 6 saat olarak belirlersek, debimiz 375 m3/ 6 saat = 62,5 m3/h olacaktır.

Aşağıdaki tablodan filtrelenme hızı 50 m3/h/m2 olacak şekilde seçimimizi yaptığımızda, 62,5 m3/h suyun geçmesi için 1 adet D 1250 lik filtre veya 2 adet D 920 lik filtre seçeriz.

Filtre seçimimizdeki temel mantığımız her zaman şu olmalıdır “ Su, ne kadar çok kumdan, ne kadar yavaş geçerse, çıkan su o derecede temiz ve kaliteli olur

Bu mantıkla değerlendirdiğimizde 1 adet D 1250 lik filtre her zaman 2 adet D 920 lik filtreye tercih edilmelidir ve sirkülasyon hızı 50 m3/h/m2 yerine 40 m3/h/m2 veya 30 m3/h/m2 olarak alınmalıdır.

Aşağıdaki tabloya bakarak sirkülasyon hızını 40 m3/h/m2 seçersek, 62,5 m3/h suyun geçmesi için 1 adet D 1400 lük filtre veya 2 adet D 1050 lik fitre tercih etmeliyiz.

Sirkülasyon hızını 30 m3/h/m2 seçersek, 62,5 m3/h suyun geçmesi için 1 adet D 1600 lük filtre veya 2 adet D 1250 lik fitre tercih etmeliyiz.

Filtre 1

Not: Yukarıdaki resimde görünen filtreler TS11899 a uygun filtreler değildir.

TS 11899 göre filtre seçimini;

TS 11899 göre filtre seçiminde ise filtreler açık ve kapalı filtreler diye 2 ye ayrılır, modern yüzme havuzlarının tasarımlarında ise açık filtrasyon sistemine pek rastlanmaz.

Kapalı filtrelerde yine TS 11899 da 2 ye ayrılırlar, bunlar tek tabakalı ve çok tabakalı filtrelerdir.

Tek tabakalı ve çok tabakalı filtreler arasındaki fark, yalnızca filtre dolum malzemesindeki farklılıktan kaynaklanır.

Ayrıca TS 11899 filtrelerde bazı standartlar aramaktadır, bunlar;

En az 3 Atü de test edilmiş filtre kazanları aşağıdaki donanımlara da sahip olmalıdır.

Adam delikleri: Çapı en az D400mm’ e (Büyük filtre kazanlarında adam girişine elverişli) ve 2 adet olmak üzere müdahale delikleri üstte ve yanda bulunmalıdır.

D800mm’ye kadar olan kazanlarda gövde komple ikiye ayrılabiliyorsa (Alt ve üst olarak materyaller dökülmeyecek şekilde) ilaveten adam deliğine gerek yoktur.

Seyir camları: Filtre içindeki akışı, ters yıkamayı ve filtre materyalinin durumunu gözleyebilmek için seyir camları kazanlara yerleştirilir.

Tek tabakalı filtrelerde kazan üst boşluğunda, Çok tabakalı filtrelerde kazan üst boşluğunda ve gövdede (Filtre materyallerini izlemek üzere) seyir camları bulunmalıdır.

Camlar kazan içini aydınlatmak için sabit spot yerleştirmeye, seyyar el feneri tutmaya elverişli olmalı veya ilave bu iş için cam bulunmalıdır.

Manometreler: Filtre giriş ve çıkış basınçlarını gösterir 2 adet manometre kazana monte edilmiş olmalıdır.

Numune muslukları: Filtre üzerinde ham ve filtre edilmiş su numunelerini alma muslukları bulunmalıdır.

Ters yıkama şeffaf kontrol borusu:Ters yıkama suyu (Pis su) hattında geçen suyu izleme olanağı veren şeffaf (transparan) kontrol borusu veya gözetleme şişesi bulunmalıdır.

Debi metre: Her filtre tesisine ayrı ayrı olmak üzere filtre su girişine kontrol amacıyla debi metre konulmalıdır.

Havalandırma: Kazan üst boşluğundaki havanın tahliyesi için bir düzenek ve ventil bulunmalıdır.

Filtre bilgi etiketi: genel filtre bilgilerinin yazılı olduğu üretici tarafından kazan üzerine monte edilmiş olmalıdır.

İlk incelememize Tek Tabakalı filtrelerden başlayalım.

Tek Tabakalı Filtreler

Tek tabakalı kum filtresinin; tabaka yüksekliği tanecik grubu ve filtre hızı için değerler çizelge’de verilmiştir.

ÇİZELGE: Tek Tabakalı Filtreler için Tanecik Grubu – Tabaka Yüksekliği Filtrasyon Hızı

Birim Açık Filtreler Kapalı Filtreler
Tanecik Grubu mm 0.71’den  1.25’e kadar veya
Tabaka Yüksekliği1) m (büyük veya eşit) 0.9  (büyük veya eşit) 1.2
Bırakılacak boşluk m Filtre materyal yüksekliğinin %25’i + 0.2 m’den fazla
Filtre Hızı 1)a)Tatlı sular içinb)deniz ve tuzu>2000 mg/l olan sular için m/h

(küçük veya eşit) 12

(küçük veya eşit) 12

(küçük veya eşit) 30

(küçük veya eşit) 20

1)Mineralli sular için Filtre hızı ve Tabaka yüksekliği  denenerek bulunur. Denemelerde ÇİZELGE değerleri başlangıç için referans alınır.

TS 11899 a uygun, kapalı tek tabakalı kum filtresini özellikleri yorumlamaya başlayalım.

Filtremizin içindeki kumların tanecik büyüklükleri 0.71 mm ile 1.25 mm arasında olmalı.

Filtrenin içindeki kum yüksekliği en az 1.20 mt olmalı, filtrenin kendi yüksekliği ise en az (1.20 mt * 1.25 + 0.2 mt = 1.7 mt) olmalı.

Son olarak bu filtreden geçecek suyun hızı 30 m/h e eşit veya daha küçük olacaktır.

Eğer deniz suyu kullanılıyor ise geçecek suyun hızı 20 m/h e eşit veya daha küçük olmalıdır.

Aşağıdaki resimde bu normlara uygun bir filtreyi ve bu filtreden geçecek maksimum su debilerini görüyorsunuz.

Fitre 2

TS11899’a uygun filtreler.

Çok Tabakalı Filtreler

Çok tabakalı filtrelerin tabaka yüksekliği tanecik grubu ve filtre hızı için değerler çizelge 2’de verilmiştir.

ÇİZELGE 2 :Çok Katlı Filtreler için Tanecik Grubu – Tabaka Yüksekliği – Filtrasyon Hızı

Birim Açık Filtreler Kapalı Filtreler
Aktif kömür tozu dozajının yapıldığı durumlardaTanecik grubu mmmm
  1. c) 0.71’den  1.25’e kadar
  2. d) 0.6’dan 1.6’ya kadar
KombinasyonKum/Antrasit c/e
Aktif kömür tozu dozajının olmadığı durumlardaTanecik Grubu mmmm
  1. a) 0.4 ‘den   0.8 ‘e kadar
  2. b) 0.63’den  1.0 ‘e kadar
  3. c) 0.71’den  1.25’e kadar
  4. d) 0.6’dan 1.6’ya kadar
  5. e) 1.4’den 2.5’e kadar
KombinasyonKum/AntrasitKum/bimsKum/Kok kömürüKum/Zift veya petrol koku mm a/d; b/d; c/ea/d; b/e; c/ea/d; b/e; c/eb/d; c/e
Tabaka yüksekliğiKum tabakası yüksekliğiAntrasit yüksekliğiBırakılacak boşluk m

 (büyük veya eşit) 0.6

(büyük veya eşit) 0.4

Filtre toplam materyal yüksekliğinin % 25’i + 0.2 m’den fazla

 (büyük veya eşit) 0.6

(büyük veya eşit) 0.6

Filtre toplam materyal yüksekliğinin % 25’i + 0.2 m’den fazla

Filtre hızı1)a)Tatlı sular içinb)Deniz ve tuzu>2000 mg/l olan sular için m/h

(küçük veya eşit)  15

(küçük veya eşit) 15

(küçük veya eşit) 50

(küçük veya eşit) 20

1)Mineralli sular için Filtre hızı ve Tabaka yüksekliği denenerek bulunur. Denemelerde ÇİZELGE değerleri başlangıç için referans alınır.
Çizelge 3’deki materyaller; sadece, işletme şartlarında sağlığı etkileyecek ve hazırlama ve dezenfeksiyonu bozacak konsantrasyonda maddeler yaymadıkları deneyle ispatlanırsa kullanılabilinirler.
NOT: Bütün filtrelerde tabaka yüksekliği verilerinde destek tabakası dikkate alınmamıştır. Bunun için üretici firma verilerine dikkat ediniz.

Kapalı çok tabakalı kum filtresini özellikleri yorumlamaya başlayalım;

Filtremizin içindeki kuars kumların dışında Antrasit, bims, kok kömürü, zift veya petrol koku nun da bulanabileceği bir kombinasyon bulunuyor.

Her kombinasyona göre farklı tanecik büyüklükleri tabloda verilmiş.

Filtrenin içindeki kombinasyon yüksekliği en az 1.2 mt olmalı, filtrenin kendi yüksekliği ise en az (1.2 mt * 1.25 + 0.2 mt = 1.7 mt) olmalı.

Son olarak bu filtreden geçecek tatlı suyun hızı 50 m/h e eşit veya daha küçük, eğer deniz suyu kullanılıyor ise hızı 20 m/h e eşit veya daha küçük olacaktır.