Denge Tankı Hacmi Hesabı Nasıl Yapılır?

Denge tankı hacmi hesabının en basit şekli, havuz tonajının en az 1/10 oranıdır, fakat TS11899 bu konuda bir formülasyon ortaya koymuştur.

Aşağıda bu formülasyonu inceleyelim.

Suyun yüzeyden sürekli olarak taşmasını garanti etmek için su miktarındaki düzensizlikleri dengeleyecek bir depo olmalıdır.

Yüzücülerin taşırdığı dalgalanma ile taşan su, su hazırlık sebebi ile dolaşımdaki su ve ters yıkama suyu denge depo hacmini oluşturur.

Denge depoları kapalı olmalı, atmosferle temasta bulunmamalı, tamamen boşaltılabilir ve temizlenebilir olmalıdır.

Denge depoları havuza en yakın konumda ve su ve havuz su seviyesinin mutlaka altında yapılmalı, taşma ana arterlerin bir eğimle denge deposuna akacağı dikkate alınmalıdır.

Denge deposu hacmi aşağıdaki denklemlerden belirlenir.

V=VV+VW+VR

VV=0.075.A/a

VW=0.052.A.10-0,144.Q/l

VR=6.AF

 

V: Denge deposu toplam hacmiVV: Yüzenlerin taşırdığı su hacmi, m3 (Kişi başına ortalama 0.075 m3 alınır.)

VW: Dalgalanmalar ve sirkülasyon nedeni ile taşan su hacmi, m3

VR: Filtre ters yıkaması (temizliği) için kullanılan (depolanan) su hacmi, m3

A: Havuzun su alanı, m2

a: Kişi başına su alanı, m2 (ÇİZELGE 1)

Q: Su hazırlık tesisi sirkülasyon debisi, m3/h

l: Taşma kanalının uzunluğu, m

AF : Filtre kesit alanı, m2

Denge deposu, içerisinde düzenli bir akış olacak şekilde yapılmalıdır.

Masaj havuzlarında denge deposunun yararlanılan hacmi küvet hacminin en az 2 katı olmalıdır.

Yapılan hesap denge tankında bulunması gereken en az su miktarıdır.

Denge deposundaki su eksilmeleri (Her bir ters yıkamada atılan pi su miktarı kadar) en çok 3 saatte otomatik olarak takviye yapacak bir düzenekle karşılanmalıdır.

VR hesabında birden fazla filtre bulunan tesislerde her bir filtrenin ters yıkama işleminin farklı zamanlarda yapılabileceği dikkate alınarak, tüm filtre tesisi kesit alanı yerine en büyük filtrenin kesiti AF olarak alınır.

Filtrelerin ters yıkama süresi denge deposundaki eksilen suyu tamamlanma zamanından kısa olamaz.

Denge deposunda suyun bitmesi ve pompaların susuz çalışması emniyetli bir düzenek ile engellenmelidir.

Havuzdan taşan suyu denge deposuna ulaştıran ana taşma boruları denge deposu en yüksek su seviyesinin üstüne yerleştirilmeli ve ana arter borusunda göllenme olmamalıdır.

En yüksek su seviyesine bir taşma borusu yerleştirilmeli, denge deposundan emişler deponun dibinden yapılmamalıdır.

Şimdi örnek havuzumuz olan ebatları 10*25 mt, derinliği 1,5 mt olan, 250 m2 ve 375 ton su kapasitesindeki dikdörtgen havuzumuz için denge deposu hesabını yapalım.

Buranın basit hesaptaki denge tankı hacmi 37.5 ton dur.

TS11899 hesabına göre;

V: Denge deposu toplam hacmi

V=VV+VW+VR

VV: Yüzenlerin taşırdığı su hacmi, m3 (Kişi başına ortalama 0.075 m3 alınır.)

Vv= 0.075.A/a = 0.075 *250/4.5 =4.167

VW: Dalgalanmalar ve sirkülasyon nedeni ile taşan su hacmi, m3

Vw= 0.052.A.10-0,144.Q/l = 0.052*250*10-0,144*111.11/70 = 19.76

VR: Filtre ters yıkaması (temizliği) için kullanılan (depolanan) su hacmi, m3

VR=6.AF = 6* 2.010 = 12.06

V=VV+VW+VR

V= 4.167 + 19.76 + 12.06 = 35.987 m3 (36 ton) olarak bulunur.