Besleme Ağzı Sayısı Ne Kadar Olmalı?

Temiz suyun havuz içine giriş, havuz içinde her noktaya ulaşmasını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

Bu filtrelenmiş temiz suyun havuz içinde her tarafa eşit olarak dağılması gerekliliği şeklinde anlaşılmalıdır.

Bu hareket, su içindeki dezenfektan maddelerin karışmasını ve havuz yüzeyindeki kirliliklerin savak kanalları vasıtası ile havuz içinden denge tankına geçmesini temin eder.

Bunun için havuz yüzeyinin her 8 m2’si (3.2m2 veya bir kenarı 2.8m olan kare) için bir besleme elemanı düşünülmelidir.

Derinliğinin 1.35m den az olduğu durumlarda beslemeler 6m2 için bir adet yerleştirilir.

Bir başka hesaplama yöntemimizde, pompalarımızın basma debisi 2.5 m3/h dir, buradan yola çıkarak toplam debimizin basma debimize oranı bize besleme ağzı sayısını verecektir.

Örnek hesabımıza dönersek 250 m2 havuzumuz ve Q=111.11 m3/h debimiz vardı.

Alan hesabıyla= 250 m2/8 m2= 32 adet besleme ağzı,

Debi hesabıyla= 111.11 (m3/h) / 2.5 (m3/h) = 45 adet besleme ağzı verecektir.

Havuz içindeki besleme sayısının çokluğu ve eşit biçimde havuz içine dağıtılmış olması, filtreden çıkan temiz suyun iyi bir karışımla dağılmasına yardımcı olacaktır.

Beslemeler iyi bir karışım için tercihen havuz tabanına yerleştirilmelidir.

imagesimages (1)Urun_Resimler-tbndebiliner_256x256

 

Resimler: Tabandan besleme nozulları.

Tabana yerleştirilen beslemeler suyu tabandan yüzeye doğru diyagonal bir şekilde dağıtmalı ve nozulların açıklığı 2mSS basınç oluşturacak büyüklükte planlanmalıdır.

Havuz içindeki beslemeler yatay yönde duvardan ise, besleme ağızları (Dikdörtgen havuzlarda) havuzun uzun kenarına şaşırtmalı olarak havuz tabanından 50 cm yukarıya yerleştirilir.

perde-besleme-nozulu9239

 

 

 

 

 

Resim: Yandan basma nozulu

Beslemeler arası açıklık en çok uzun kenarın 1/3 ü kadar olabilir.

Diğer durumda havuz kenarı boyunca eşit mesafeli olarak yerleştirilir.

Beslemelerin konumu havuz derinliğinin yaklaşık yarısı olmalıdır.

Atlama havuzlarında 2 sıra besleme konulmalı, 1. sıra yüzeye, 2. sıra tabana derinliğin 1/3 ü kadar mesafelendirilmelidir.

Not: Havuz tabanına “Yandan basma nozulu” asla yerleştirilmemelidir.